داستان یک مهندس خوشبخت

فصل نوزدهم - بازگشت همه به سوی اوست!

داستان یک مهندس خوشبخت

فصل نوزدهم - بازگشت همه به سوی اوست!

داستان یک مهندس خوشبخت

داستان یک روانی خوشبخت با مدیریت سابق

بعدی

دوشنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۲۷ ق.ظ

وقتایی که خیلی خوشحالم یا خیلی ناراحت نباید تصمیم بگیرم ، چون این حالات ادمو کور می کنن ، در همچین مواقعی بهتره از یه ادم عاقل مشورت بگیرم که حداقل منطقی فکر بکنه یا اینجور وقتا حقایق رو بهش بگم بعد اون بر اساس این حقایق منطقی بیاد بگه تصمیم بگیر یا نه حتی خوشحال بمون یا نه و بر عکس ... 


*وقتی خوشحالم از ته دلم خوشحالم ، وقتی ناراحتم از اعماق وجودم ناراحتم ، وقتی کسی رو دوست دارم با همه ی وجودم دوسش دارم ، وقتی نفرت می ورزم با تک تک سلولام متنفر می شم و خوب اینا همه می گذره و من می مونم و یه تصمیمی که در حالت صفر یا صد اتخاذ شده...

۹۵/۰۶/۰۸