داستان یک مهندس خوشبخت

فصل نوزدهم - بازگشت همه به سوی اوست!

داستان یک مهندس خوشبخت

فصل نوزدهم - بازگشت همه به سوی اوست!

داستان یک مهندس خوشبخت

داستان یک روانی خوشبخت با مدیریت سابق

روباه خوشگل :)

سه شنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۱۸ ق.ظ

              نگار نازنین من شکوِه نمی کند دگر           

    بر دل بی قرار من گریه نمی کند دگر    

آب نمی شود دلش، ناز نمی کند دگر

بوسه به هر مترسکی هدیه نمی کند دگر

بهر جفای شمع ها ترک طریق کرده او 

تا نشود حریق او ، پیله نمی کند دگر 

مانده کنار خانه ای رو بهکی شکسته دل

از پی نام و ننگ خود ، حیله نمی کند دگر

امیر.م غفاری

پ.ن: یه شعر قدیمی و یه روباه خوشگل :) مرسی از بابت عکس۹۴/۰۹/۱۷