داستان یک مهندس خوشبخت

فصل نوزدهم - بازگشت همه به سوی اوست!

داستان یک مهندس خوشبخت

فصل نوزدهم - بازگشت همه به سوی اوست!

فتوشاپ نیست منم و دریاچه ، جمعه

يكشنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۳۷ ب.ظ

از تمام خوشی های دنیا "باید" گذشت ، این یعنی از تو هم "باید" گذشت ، این یعنی "بخواهی یا نخواهی" پیر می شوی ، کچل می شوی ، چروک می شوی ، سفید می شوی ، اما خاطرات خوشی هایت را هیچ کاری نمی توانی بکنی ، "بایدی" در کار نیست ، "چه بخواهی چه نخواهی" ، هیچ وقت بوی توت فرنگی را فراموش نمی کنی و خاطرات مثل غم اند و تنهایی که هیچ وقت ، هیچ وقت گذشتی ندارند.


۹۴/۰۶/۰۸