داستان یک مهندس خوشبخت

فصل نوزدهم - بازگشت همه به سوی اوست!

داستان یک مهندس خوشبخت

فصل نوزدهم - بازگشت همه به سوی اوست!

داستان یک مهندس خوشبخت

داستان یک روانی خوشبخت با مدیریت سابق

هیچی

شنبه, ۷ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۳۶ ب.ظ
بعضی ها هم فکر می کنند زندگی بازیست ، از ان بازی های شهر بازی که سکه می خورد و کمی سواری می دهد ، خیلی شاخ باشد اهنگ هم می زند ، خواستم بگویم نه سکه می خورم ، نه سواری می دهم ، نه صدای خوبی دارم برای اواز ... 

_ چرا زور بزنیم بازی بگیریم از کسی که نمی خواد بازی کنه ؟ 


۹۴/۰۶/۰۷