داستان یک مهندس خوشبخت

فصل نوزدهم - بازگشت همه به سوی اوست!

داستان یک مهندس خوشبخت

فصل نوزدهم - بازگشت همه به سوی اوست!

سوال

دوشنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۴۴ ب.ظ

با استاد خارجی که داشتیم شهر را می گشتیم ، گفت : من نمی توانم در این گرما خانم های مسلمان شما را درک کنم که با این لباس بیرون می ایند و حجاب می گذارند ، ایا انها در لباس خود نوعی خنک کننده نصب کرده اند یا جنس لباسشان خاص است ...؟ { اتفاقا دختری چادری هم رد شد و او به ما نشانش داد } و وقتی فهمید که خبری از کولر و این حرفا نیست و لباسشان فرقی با ما ندارد ، ساکت شد و من و دوستم هم ساکت شدیم ...

۹۴/۰۵/۲۶