داستان یک مهندس خوشبخت

فصل نوزدهم - بازگشت همه به سوی اوست!

داستان یک مهندس خوشبخت

فصل نوزدهم - بازگشت همه به سوی اوست!

داستان یک مهندس خوشبخت

داستان یک روانی خوشبخت با مدیریت سابق

فرش تا عرش

شنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۲۷ ب.ظ
داشتم
به همه ی چیز هایی که نداشتم
فکر می کردم 
فهمیدم که
می توانستم بیشتر از این ها نداشته باشم 
خوشحال شدم . 


عید همه مبارک :)

۹۴/۰۵/۲۴