داستان یک مهندس خوشبخت

فصل نوزدهم - بازگشت همه به سوی اوست!

داستان یک مهندس خوشبخت

فصل نوزدهم - بازگشت همه به سوی اوست!

داستان یک مهندس خوشبخت

داستان یک روانی خوشبخت با مدیریت سابق

رابطه ی دو دوست

پنجشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۴، ۰۱:۱۲ ب.ظ

دقیق ترین تعریفی که به ذهنم می رسد ، رابطه ی اتو و پیرهن است . در حالی که اکثر ما دوستی را در پوشیدن هم دیگر می دانیم؛ من فکر می کنم ، دوست ، چروک ادم را می گیرد ، نه برای خودش برای خودمان یا ما چروکش را می گیریم نه برای خودمان برای دیگری که او را می پوشد ، اتو داغ و گرم است اما هیچ وقت بی فایده نیست و اگر رابطه ی اتو و پیرهن بین دو ادم چرخشی عوض شود، بنا به وضعیت موجود این رابطه تا وقتی که پیرهن پوسیده شود و اتو از بین برود باقی خواهد ماند .۹۴/۰۵/۲۲