داستان یک مهندس خوشبخت

فصل نوزدهم - بازگشت همه به سوی اوست!

داستان یک مهندس خوشبخت

فصل نوزدهم - بازگشت همه به سوی اوست!

داستان یک مهندس خوشبخت

داستان یک روانی خوشبخت با مدیریت سابق

فهرست پشیمانی

سه شنبه, ۲۳ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۳۹ ب.ظ

همه ی ادم ها چیزی دارند به اسم فهرست پشیمانی ، لیستی بلند بالاست که سمت راست غلط مربوطه را نوشته و سمت چپ نشانی اش را ، نشانی اش را هم به سال و ماه و روز و ساعت و دقیقه و ثانیه نوشته ، تازه در کنار بعضی از ان ها ضربدر هم زده اند و پاورقی می گوید دوسه باری بوده ، دیروز داشتم فکر می کردم فهرست پشیمانی هایم دارد یک کتاب می شود و کاش می شد انتشارات مربوطه مجوز همین جلد اول را هم باطل کند که به جلد دوم نرسم .جوانی ها رجزخوانی و پیریها پشیمانی است
شب بدمستی و صبح خمار از میگساران پرس

شهریار


۹۴/۰۴/۲۳