داستان یک مهندس خوشبخت

فصل نوزدهم - بازگشت همه به سوی اوست!

داستان یک مهندس خوشبخت

فصل نوزدهم - بازگشت همه به سوی اوست!

داستان یک مهندس خوشبخت

داستان یک روانی خوشبخت با مدیریت سابق

یه غری بزنیم دلمون باز شه

شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۱۵ ب.ظ

بعد تو بیش از همه فکرم به این مشغول بود

من چه چیزی کمتر از آن نارفیقان داشتم؟!*شعر از کاظم بهمنی

۹۴/۰۴/۱۳