داستان یک مهندس خوشبخت

فصل نوزدهم - بازگشت همه به سوی اوست!

داستان یک مهندس خوشبخت

فصل نوزدهم - بازگشت همه به سوی اوست!

لیوان

جمعه, ۱۲ تیر ۱۳۹۴، ۰۱:۴۰ ب.ظ

نیمه ی پر لیوان اینه که 15 روز سپری شده !

نیمه ی خالی لیوان اینه که 15 روز سپری نشده!


پ.ن: اندر حکایت روز 16 ام ماه رمضون

پ.ن: pessimist به معنی بد بینی ، خوش بین نبودن ... 


۹۴/۰۴/۱۲