داستان یک مهندس خوشبخت

فصل نوزدهم - بازگشت همه به سوی اوست!

داستان یک مهندس خوشبخت

فصل نوزدهم - بازگشت همه به سوی اوست!

داستان یک مهندس خوشبخت

داستان یک روانی خوشبخت با مدیریت سابق

لطفا فحاشی نکنید :))

پنجشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۵۴ ق.ظ


بچه ها اینا همه لواشک هستن ، خیلی هم خوشمزه هستن

من بعد از دیدن اینا فکر می کنم لطمه ی روحی خوردم

تهران هم هستن ...

البالو هستن، گیلاس هستن...

[ایکن سرازیر شدن اب از لب و لوچه]

۹۴/۰۴/۰۴