داستان یک مهندس خوشبخت

فصل نوزدهم - بازگشت همه به سوی اوست!

داستان یک مهندس خوشبخت

فصل نوزدهم - بازگشت همه به سوی اوست!

داستان یک مهندس خوشبخت

داستان یک روانی خوشبخت با مدیریت سابق

سرخاب

چهارشنبه, ۳ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۴۰ ب.ظ
ساده ، صمیمی 
شیرین و موزون
قند و عسل 
بدون افکت 
بی رنگ و صافکاری
بدون ِ سرخاب
یارِ این شکلیم
ارزوست!


۹۴/۰۴/۰۳