داستان یک مهندس خوشبخت

فصل نوزدهم - بازگشت همه به سوی اوست!

داستان یک مهندس خوشبخت

فصل نوزدهم - بازگشت همه به سوی اوست!

داستان یک مهندس خوشبخت

داستان یک روانی خوشبخت با مدیریت سابق

شروع شیرین تابستان

يكشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۰۴ ب.ظ

با چون منی نازک خیال ، ابرو کشیدن از ملال

زشت است ای وحشی غزال اما چه زیبا می کنی

"شهریار"

۹۴/۰۳/۳۱