داستان یک مهندس خوشبخت

فصل نوزدهم - بازگشت همه به سوی اوست!

داستان یک مهندس خوشبخت

فصل نوزدهم - بازگشت همه به سوی اوست!

داستان یک مهندس خوشبخت

داستان یک روانی خوشبخت با مدیریت سابق

پرچم سفید

جمعه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۴، ۰۷:۳۶ ب.ظ

وقتی از خانه یمان خارج می شدیم ، سوسکی را دیدم که با انگشتانش به ما علامت پیروزی (V) را نشان می داد،گویی به ارزوی چندین ساله اش رسیده بود و من هم با لبخندی بر لب ، برایش شست نشان دادم تا فکر کند برایش ارزوی موفقیت می کنم ، غافل از اینکه خانه را به جهت شکست ترک نمی کردیم بلکه بعد از سمپاشی نیاز بود چند ساعتی بیرون می رفتیم.

۹۴/۰۳/۲۲