داستان یک مهندس خوشبخت

فصل نوزدهم - بازگشت همه به سوی اوست!

داستان یک مهندس خوشبخت

فصل نوزدهم - بازگشت همه به سوی اوست!

داستان یک مهندس خوشبخت

داستان یک روانی خوشبخت با مدیریت سابق

مهربان تر از لبخند

سه شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۴۴ ق.ظ
نگاهی ایست که اتفاقی چشمانت را دنبال می کند و صدایی را اهسته به گوشت می رساند که زیپت بازه برادر من :)) 

پ.ن : تاثیرات مطالعه ی دروس عمومی دانشگاه 
۹۴/۰۳/۱۹