داستان یک مهندس خوشبخت

فصل نوزدهم - بازگشت همه به سوی اوست!

داستان یک مهندس خوشبخت

فصل نوزدهم - بازگشت همه به سوی اوست!

داستان یک مهندس خوشبخت

داستان یک روانی خوشبخت با مدیریت سابق

اگه بگم دوس دارم یه بار دزدی کنم

دوشنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۴، ۰۳:۵۱ ب.ظ

فقط بخاطر تو می تونه باشه که برم تو اینده و ببینمت و بعدم بدزدمت بیارمت تو زمان حال ، بخاطر خودت می گم می خوام کمتر تنهایی بکشی ..

فقط می ترسم اونوقت دیگه تو اینده ام نباشی ، منم از دستت داده باشم...

۹۴/۰۳/۱۸