حقیقت ماجرا

گویا یکی از اقدامات برجام بوده که ما دیگه اینجا ننویسیم :دی (الکی مثلا) لذا اگه کسی دوست داره من رو در جای دیگه ای که دارم می نویسم دنبال کنه بهم خبر بده، از طریق اینستاگرام،تلگرام یا همین کامنت باکس اینجا. 

سایر دوستان هم خوبی یا بدی دیدن ببخشن،اگر حرفی دارن انتقادی چیزی بگن حتما بهم.
۰ نظر
آقای روانی

وبی با پلاک گذر موقت

ارشیو.
۲ نظر
آقای روانی